0737055271

info@helsan.se

Endast tidsbokning

Min historia

Min historia

Första gången jag kom i kontakt med floating var januari 2020. Då var jag sjukskriven p.g.a. utmattningsdepression. Jag ville testa floating för att se om det kunde hjälpa mig att …

Floating

Floating

Flyt-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) ”Floating” är en metod där du, genom att minimera sinnesintrycken, kommer ner i djup avslappning. När du flyter ligger du i en sluten tank med …