info@helsan.se

Fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Sjukdomen ger en långvarig smärta eller värk i kroppen. Detta kan bl.a. leda till smärtkänslighet, depression, sömnstörning samt trötthet. Det finns inget botmedel mot sjukdomen utan endast behandlingar som kan lindra. Floating är en av sakerna som kan lindra besvären.

All forskning visar på att floating ökar sömnkvalitet, optimism och välbefinnandet samt minskar puls, blodtryck, stresshormoner, depression och ångest samt smärta.

Thomas H. Fine, docent vid psykiatriska institutionen vid the Medical College of Ohio och Roderick A. Borrie, psykolog vid South Oaks Hospital i Amityville, New York presenterade en studie år 2012 om floating vid fibromyalgi. Deras studie visar som andra studier att stressen minskar, blodtrycket sjunker m.m. Viktigast vid fibromyalgi är dock smärtpåverkan vid floating, de kommenterar den på följande sätt.

“Flotation REST can have an important role at several stages of the pain management process. By reducing both muscle tension and pain in a relatively short time and without effort on the part of the patient, flotation provides a dramatic demonstration of the benefits of relaxation. Relief is immediate and, although temporary, offers promise of further relief from REST and other relaxation-based strategies.”

Floating har en omedelbar påverkan genom muskelavslappningen som sker vid tyngdlösheten samt när magnesiumet tas upp. För se om du kan få en långvarig smärtlindring behöver man ge det mer än ett besök. Vår rekommendation är att floata 1 gång/vecka i minst 5 veckor innan man utvärderar om det är en metod som fungerar för en själv.

Läs gärna om Susannes upplevelse av floating här.

[instagram-feed]