info@helsan.se

Låt vattnet bära dig

Flera upplever idag att de är stressade. Stressen kanske har lett till sömnproblem, trötthet, ångest m.m.. Stress i sig är inte farligt, det som är farligt är bristen på återhämtning. När du floatar minimerar du sinnesintrycken vilket gör att du skapar goda förutsättningar för att nå djup avslappning och det läkande ”relaxation response”. Tillståndet relaxation response aktiverar det parasympatiska nervsystemet. När det aktiveras sjunker stresshormonerna, blodtrycket samt andningsfrekvensen och kroppen börjar läka. Det kan vara svårt att nå relaxation response på egenhand men genom att du minimerar sinnesintrycken i floatingtanken och sessionen pågår i minst 45 min skapas bra förutsättningar. Forskning visar att floating är en mer effektiv behandling än t.ex. avslappning och meditation för att minska stressen i kroppen.

[instagram-feed]